Nieuw ontwerp voor Museum Prinsenhof Delft: toegankelijk, duurzaam en een nieuwe entreeHet voorlopig ontwerp voor het Prinsenhof, met daarin Museum Prinsenhof Delft, is klaar. Belangrijkste uitgangspunt: het maken van een aantrekkelijk en eigentijds museum voor iedereen met versterking van het monumentale karakter. In het ontwerp wordt het museum beter toegankelijk, duurzaam en krijgt het een nieuwe entree. Luiken gaan open en er komt meer daglicht binnen, zodat bezoekers beter zicht krijgen op het monument en de stad. In november staan bijeenkomsten gepland om de raad en Delftenaren te informeren.

Na unaniem groen licht van de gemeenteraad in juli 2021 is het ontwerpteam gestart met het voorlopig ontwerp voor het Prinsenhof. Hierin zijn naast het programma van eisen, ook de ontwerpcriteria meegegeven uit de toekomstvisie voor het Prinsenhofgebied uit 2019. Het ontwerpteam staat onder leiding van architectenbureau BiermanHenket en bestaat verder uit adviesbureaus Huisman & Van Muijen (installatieadvies), Peutz (bouwfysica & brandveiligheid), ABT (constructies) en Bremen Bouwadviseurs (berekening bouwkosten). 

Belangrijke mijlpaal
“Het voorlopig ontwerp is een nieuwe mijlpaal in het realiseren van een aantrekkelijk en eigentijds museum”, zegt Frank van Vliet, wethouder voor onder meer cultuur. “Het Prinsenhof is door zijn rijke historie een van de belangrijkste monumenten voor Delft en is ook een nationaal Top 100-monument. Dit gebouw vertelt het verhaal van Delft en het nationale verhaal. Museum Prinsenhof Delft vormt als culturele trekker een belangrijke functie en is voor velen een startpunt voor een bezoek aan onze mooie stad.”

“Dit voorlopig ontwerp maakt het museum klaar voor de toekomst”, zegt Janelle Moerman, directeur Museum Prinsenhof Delft. “Met de voorgestelde aanpassingen kunnen wij onze belangrijke functie voor de stad en ook daarbuiten blijven vervullen. Monument en museum komen in dit voorlopig ontwerp geweldig samen.”

Kracht van het monument
“We hebben geprobeerd om optimaal gebruik te maken van de kracht van het monument”, zegt architect Sjoekie de Bijll Nachenius van bureau BiermanHenket. Dat begint al aan de Oude Delft. Zonder in te grijpen in het monument word je daar al nieuwsgierig gemaakt naar het museum. “Als je over de Oude Delft loopt, zie je straks door de ramen de mooi aangelichte oude plafonds van houten balken en vang je een glimp op van de objecten die in het museum te zien zijn.”

Ook op andere plekken gaan de luiken open en de schotten weg. “Het weer toelaten van daglicht in de ruimten zorgt voor een ervaring die meer recht doet aan het monument”, zegt de architect. “Licht naar binnen en zicht naar buiten. Precies zoals het ooit is bedoeld. Niet overal natuurlijk: niet alle kunst verdraagt daglicht. De plekken waar lichtinval gewenst is en waar mooi zicht naar buiten is, worden daarom zorgvuldig gekozen.”

In het voorgestelde ontwerp krijgt het museum een nieuwe, centrale entree in de Prinsentuin, in lijn met de toekomstvisie. Met deze nieuwe toegang zien de bezoekers het monumentale complex veel beter dan nu. “De route door de tuin geeft na de verbouwing mooi zicht op de monumentale gevels van het prachtige gebouw. Je komt binnen in het hart van het complex in een prachtige ruimte, die de schoonheid van het geheel weergeeft”, zegt de architect.

Beter toegankelijk
Het museum is straks veel beter toegankelijk, ook voor mensen met een fysieke beperking. In de binnentuin is tegen de gevel een trappenhuis met lift ontworpen, die alle verdiepingen in het gebouw verbindt. Hellingbanen overbruggen de overige kleine niveauverschillen.

Links van de nieuwe entree, in de Prinsentuin, wordt de twintigste-eeuwse verbindingsgang afgebroken en opnieuw opgebouwd, deels met hergebruik van de oude materialen. Dit is nodig om de huidige niveauverschillen op te heffen. In het verlengde hiervan, aan de Prinsentuin, komt het museumcafé met terras, met zicht op de tuin. Het wordt een mooie plek waar Delftenaren en andere bezoekers kunnen genieten van de tuin en dit prachtige monument, ook zonder het museum te bezoeken. 

De architecten zijn in hun plan terughoudend met ingrepen in het monument. “We doen alleen ingrepen die echt nodig zijn voor de toegankelijkheid en het goed functioneren van het museum en zoveel mogelijk in de twintigste-eeuwse bouwlaag. Hiermee houden we de oudere lagen intact die het historische karakter van het gebouw zo kenmerken.”

Beter klimaat
Onderdeel van het plan is het verbeteren van het binnenklimaat. De tentoonstellingsruimten krijgen een hoogwaardig museumklimaat. De overige ruimten krijgen een goed verblijfsklimaat. Het verbeterde binnenklimaat garandeert in de toekomst tentoonstellingen met bruiklenen van hoge kwaliteit.

Duurzaam
Een ander belangrijk aspect is de verbeterde duurzaamheid. Het monumentale complex wordt waar mogelijk geïsoleerd, de installaties worden verduurzaamd en er wordt gebruik gemaakt van duurzame bronnen. Zo wordt het gebouw gasloos en komen er warmtepompen. Materialen die bij de verbouwing vrijkomen, worden zoveel mogelijkheid hergebruikt.

Financiering
De kosten zijn geraamd op € 38 miljoen euro. De gemeente Delft stelt € 18 miljoen euro beschikbaar om het monument in goede staat te brengen en voor het nageslacht te bewaren. De familie Vlek schenkt € 10 miljoen euro om de museale functie van het Prinsenhof te garanderen. De overige financiering moet uit aanvullende fondsen en subsidies komen.

Vervolg
In november krijgt de gemeenteraad een toelichting op het voorlopig ontwerp. Op maandag 28 november is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde Delftenaren. Na de presentatie gaat het ontwerpteam aan de slag met het definitief ontwerp. Naar verwachting is dit in het najaar van 2023 klaar.

Het voorlopig ontwerp beperkt zich nu tot het monument met daarin het museum. Eind 2022 sluit de landschapsarchitect aan bij het ontwerpteam en gaat begin 2023 van start met het voorlopig ontwerp voor de Prinsentuin en de binnentuin. Dit moet samen met de plannen voor het monument een geïntegreerd ontwerp worden.

De gemeente geeft meer informatie over het Prinsenhof op de website www.delft.nl/prinsenhof.
 
NB: Het auteursrecht op de content op deze website en in de (online) magazines wordt door de uitgeverij voorbehouden.


Tags: Museum Prinsenhof Delft Prinsenhof Delft Convention Bureau Delft
Algemene voorwaarden | privacy statement